Työvoima

Palvelut yrityksille

Kunta työllistää pidempään työnhakijoina olleita henkilöitä ympäri vuoden erilaisiin tehtäviin. Janakkalan työllisyyspalvelujen tavoitteena on toimia joustavassa yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa mm.

Auttamalla kohtaanto-ongelmissa ja rekrytointihaasteissa
Tarjoamalla työntekijää työvoimatarpeen kartoittamiseksi
Työntekijät, joita siirretään yrityksen tehtäviin ovat tietyin kriteerein valittuja henkilöitä, jotka tarvitsevat vauhditusta työpaikan löytymiseen.

Työntekijän työpanoksen siirto yrityksen työnjohdon alle on yksi mahdollisuus yritykselle saada työpanos riskittä.

Kutsumme yrittäjiä yhteistyöhön!

Tarvitseeko yrityksesi lisätyövoimaa tai onko yrityksesi halukas mahdollistaja-kumppaniksi?

Janakkalan kunnan työllisyyspalvelut sijoittavat pidempään työnhakijoina olleita henkilöitä työhön yrityksiin. Jos yritykselläsi on tarvetta työntekijällä, niin ole yhteydessä työllisyyskoordinaattori Pauliina Polviseen.

Mahdollistaja-kumppanuus

Yrityksen tarve työntekijälle on lyhytkestoinen TAI kunnan palveluksessa on henkilö, joka halutaan siirtää yritykseen saamaan kokemusta ja näyttämään osaamistaan.

Käyttäjäyrityssiirron kesto 1-3 kk.
Työaika vähintään 18 h/vko.
Yritykselle kuluton

Työlle tekijä –kumppanuus

Työntekijän tarve esimerkiksi toiminnan kasvattamisen testaaminen tai kausityön lisätyövoiman tarve.

Työntekijän siirto yritykseen max 6 kuukautta.
Työaika vähintään 18h/vko.
Yritys sitoutuu solmimaan työsuhteen vähintään 2kk ajaksi omarahoituksella, työaika vähintään 18h/vko (mahdollisuus hyödyntää palkkatukea ja/tai työllisyysseteliä).

Koulutuspolku –kumppanuus

Esimerkiksi oppisopimuksellinen työsuhde, joka solmitaan opintojen ajaksi (keskimäärin 18kk).
Työsuhteen ja työpanoksen siirtäminen sovitaan tapauskohtaisesti yrityksen ja työnhakijan kanssa.
Kulut yritykselle riippuu oppisopimuksen luonteesta ja sen tavoitteista. Jos työnhakija kuuluu kuntakokeilun kohderyhmään, niin kunta voi olla mahdollisesti toimia varsinaisena työnantajana oppisopimuksellisessa työsuhteessa ensimmäisen 6 kuukauden ajan.

Työllisyysseteli – taloudellinen tuki työllistämiseen

Janakkalan kunnan oma taloudellinen tuki työllistämiseen, joka myönnetään vuosittain niin kauan kuin määrärahaa riittää. Työllisyysseteli maksetaan janakkalalaisen työttömänä työnhakijan olevan palkkaamiseksi. Työllisyysseteli voidaan myöntää työttömän työnhakijan palkkaukseen, joka on kuntakokeilun kohderyhmää, eli alle 30-vuotias, maahanmuuttaja/vieraskielinen tai yli 30-vuotias työnhakija, jolla ansiosidonnaisen päivärahan saamisen edellytykset eivät täyty. Työllisyyspalvelut tarkistavat mahdollisuuden työllisyyssetelin myöntämiseen.

Työllisyysseteli on 400€/kk, tukijakso on 2-8kk ja tuki maksetaan niiltä kuukausilta, jolloin työllisyyssetelin ehdot täyttyvät (lyhyempiin työsuhteisiin työllisyysseteliä ei myönnetä). Työajan täytyy olla vähintään 18h/vko.

Kun olet palkkaamassa uutta työntekijää, joka on työtön työnhakija:

  • Ota yhteyttä työllisyyskoordinaattoriin.
  • Työnhakijan oikeudesta työllisyysseteliin selvitetään työllisyyskoordinaattorin puolesta.
  • Saat sähköpostikuittauksen, kun määräraha on käytettävissä.
  • Yritys solmii työsopimuksen normaaliin tapaan työnhakijan kanssa ja hoitaa työsuhteeseen liittyvät työnantajavelvoitteet.
  • Yritys tekee laskun ja liittää mukaan kuukausittaiset palkkalaskelmat (kuukausittain tai yhdellä kerralla tukijakson päätyttyä, poikkeuksena vuodenvaihteen laskutus, jolloin laskutus on tehtävä kalenterivuoden loppuun).

Työllistämisen bonus

Janakkalan työllisyyspalvelut haluaa tukea kunnan työllistäjiä työllistämisen bonuksella silloin, kun uusi työntekijä on palkattu työsuhteeseen, jossa työssäoloehto on täyttynyt.

Yritys voi laskuttaa työllistämisen bonuksen janakkalalaisen työttömän työnhakijan palkkauksesta, kun työsuhde on kestänyt niin pitkään, että henkilön työssäoloehto on täyttynyt (26 kalenteriviikkoa normaalissa työsuhteessa. Huomioitavaa on, että palkkatuetussa työsuhteessa työssäoloehto täyttyy 75%). Työssäoloehdon täyttävä työ pitää pystyä todentamaan työllistämisen bonusta haettaessa.

Palkkatuki

Palkkatuki on rahallinen tuki, jolla TE-palvelut korvaa työnantajalle osan työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista. Työnantajan on mahdollista saada palkkatukea vain työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneen henkilön palkkaamiseen. Palkkatuki on 30%, 40% tai 50% riippuen työttömyyden kestosta.

Työsuhde voi alkaa vasta sen jälkeen, kun palkkatuki on myönnetty työnantajalle ja se haetaan yrittäjän Oma asioinnin kautta. Lue lisää palkkatuesta.

Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon tai kuntaan, kerro samalla, oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla. Voimme tehdä työtarjouksia henkilöille, joiden palkkaamiseen voidaan myöntää palkkatukea, jos yhdessä sovitaan.

Yhteistyö oppilaitosten kanssa

Seuraavat oppilaitokset ovat autamassa työvoiman saamisessa.

Opiskelijat hakevat jatkuvasti harjoittelu ja päättötyöpaikkoja, nämä ovat hyviä mahdollisuuksia saada tekijöitä yritykseen. Kannattaa olla yhteydessä oppilaitoksiin ja kertoa, että yrityksesi on kiinnostunut tarjoamaan harjoittelu ja päättötyöpaikkaa. Näin tarve ja tekijä kohtaavat toisensa.