Rahoitus

Yrityksen on mahdollista saada erilaista rahoitusta yritystoiminnan eri vaiheissa. Rahoitus voi olla tukea, lainaa tai takauksia. Sivulle on koottu rahoituksia aihealueittain.

Kaikki rahoitukset ovat lähtökohtaisesti harkinnanvaraisia ja rahoittaja tekee päätökset tapauskohtaisesti. Hyvin tehty hakemus ja hyvät liitetiedot helpottavat rahoittajan päätöksentekoa. Autamme rahoituksen hakemisessa, joten ole yhteydessä.

Aloittava yrittäjä

Starttiraha n.700€/kk, 6-12kk, Hämeen ELY-keskus, Hämeen Uusyrityskeskus

Yrittäjyyskokeilu 2 500€ Linnaseutu
Kokeilussa tuetaan asiantuntijapalvelun hankintaa ja vuokrakulujen maksua. Ei palkkakuluja.

Osa-aikainen yrittäminen 5 000€ Linnaseutu
Tuetaan yrityksen perustamista esimerkiksi asiantuntijapalveluiden hankinnassa, vuokrissa ja muissa kokeilukuluissa. Ei palkkakuluja.

Kokoaikainen yrittäminen 7 500€ Linnaseutu
Tuetaan yrityksen perustamista esimerkiksi asiantuntijapalveluiden hankinnassa, vuokrissa ja muissa kokeilukuluissa. Ei palkkakuluja.

Yritystoiminnan aloitusvaihe 2 000€ Linnaseutu
Tuki liikeidean sparraukseen, investointien suunnitteluun ja/tai tukihakemuksen tekoon asiantuntijan avulla.

Investoinnit

Koneet, toimitilat ja ohjelmistot, 20%, 1-5 henkeä työllistävät, Linnaseutu
Koneet ja ohjelmistot, 20%, pk-yritykset, MMM – ELY-keskus

Uuden liiketoiminnan aloittaminen/ kehittäminen

Yritystoiminnan kehittämisen tuki 3 000€ Linnaseutu
Tuki jo toimivan yrityksen jatkokehittämiseen asiantuntijapalveluiden avulla. Rahoitusta haettaessa liiketoimintaa tulee olla takana vähintään 2–3 vuotta.

Omistajanvaihdostuki 5 000€ Linnaseutu
Yritystoiminnan ostajaa tuetaan asiantuntijapalveluiden hankinnassa. Ostettavan kohteen tulee sijaita harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla.

Yrityksen kehittäminen

Tuote-/palvelukehitys, 50%, ELY-keskus
Tuotantomenetelmien kehitys, 50%, ELY-keskus
Liiketoiminta osaamisen kehittäminen, 50%, ELY-keskus

Maaseudun yritysten kehittämistuki, 50% ELY-keskus
Kehittämistukea voi käyttää esimerkiksi

  • liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen
  • tuotekehityshankkeisiin
  • tuotannon pilotointiin
  • markkinointisuunnitelman laatimiseen
  • koemarkkinointiin
  • kansainvälistymisselvitykseen
  • investoinnin toteutettavuustutkimukseen
  • muuhun asiantuntija-apuun.

Kansainvälistyminen

Kansainvälistymisen käynnistys, 50%, ELY-keskus
Ulkomaan messut, 50%, ELY-keskus

Tempo-rahoitus, 75%, 60 000€, Business Finland
Tempo-rahoitus on tarkoitettu alle 5-vuotiaille startup-yrityksille, joilla on uusi tuote- tai palveluidea.

Tuotekehitystuki tai -laina, 50% tai 70%, Business Finland
Kansainvälisille markkinoille tähtäävä yritys voi t&k-rahoituksen avulla uudistaa tai kehittää kokonaan uusia tuotteita, palveluita, tuotantomenetelmiä tai liiketoimintamalleja.

Innovaatioseteli, 4 500€ / oma rahoitus 1 500€, Business Finland
Innovaatioseteli on tarkoitettu alle 5-vuotiaille pienille yrityksille, joilla on kansainvälistä potentiaalia omaava uusi tuote- tai palveluidea. Innovaatiosetelin avulla voit hankkia asiantuntijapalveluja idean kehittämiseksi.

Talent-rahoitus 20 000-50 000€, 50%, Business Finland
Talent-rahoitus on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka uudistavat merkittävästi nykyisiä toimintatapojaan ja johtamista parantaakseen valmiuksiaan kansainväliseen kasvuun. Yrityksellä on selkeä käsitys kehittämistarpeistaan, ja tyypillisesti sillä on yli 10 työntekijää.

Explorer-rahoituspalvelut, Business Finland
Explorer-rahoituspalvelujen avulla voit hankkia tietoa yrityksellesi uudesta kansainvälisestä markkinasta, osallistua pk-yritysryhmässä ulkomaisille ammattimessuille tai koota yritysten ryhmän yhteisen viennin mahdollisuuksien selvittämiseen.

Nuoret Innovatiiviset Yritykset -rahoitus, Business Finland
Business Finland valitsee NIY-rahoitukseen lupaavia, nopeaan kansainväliseen skaalautumiseen kykeneviä alle 5-vuotiaita startup-yrityksiä, joilla on jo merkittävää liikevaihtoa ja näyttöä kasvavasta kansainvälisestä liiketoiminnasta.

Koulutus

RekryKoulutus, vähintään 10 päivää, 50-70%, ELY-keskus
TäsmäKoulutus, vähintään 10 päivää, 50-70%, ELY-keskus

Työntekijän palkkaus

Avainhenkilön palkkatuki, <50%, ELY-keskus
Palkkatuki, työttömän henkilön palkkaus 30-50%, kunta
Kesätyöseteli, 250-500€, 1-2 kuukautta, kunta
Työllisyysseteli, 400€/kk, 2-8 kuukautta, kunta

Finnvera

Finnvera takaukset, 50%/80%, Finnvera
Finnvera laina > 50 000€, Finnvera
Kasvulaina > 500 000€, Finnvera
Yrittäjälaina > 20 000€, Finnvera
Digitalisaatio- ja innovaatiolaina, Finnvera
Vientitakuut, Finnvera

Energiatuet

Investoinnit 10-30%, Business Finland
Energiatehokkuussopimuksiin liittyvät mikroyritysten ja pk-yritysten energiakatselmukset, 50%